Για ταλαιπωρημένα έως εξαιρετικά ταλαιπωρημένα μαλλιά
Aντιστρέφονται 3 χρόνια φθοράς
100% αναπλήρωση των μαλλιών
Έως και 90% λιγότερο σπάσιμο της τρίχας