Προστασία και επανόρθωση από τις βλαβερές συνέπειες της ηλιακής ακτινοβολίας στα μαλλιά